Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy  stránok zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili  stránku, ako dlho ste na stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, , ankety. Ide najmä o kontaktné údaje (e-mail).

 

Kto je správca?

Spoločnosť FRCSM, s.r.o., IČO  50917595, so sídlom Landererova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09. Zapísaná pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 165841/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov ktorý nám pomôžu so spracovaním.

Kontaktné údaje

A sa na nás chcete obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. číslo +0910 761 911 alebo na e-mail: info@rcsm.sk.

Prehlasujem

Vyhlasujeme že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné požiadavky a povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budem spracovať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami a to  z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov)

  • marketing - zasielanie newsletterov, informácií, článkov atp...

Zasielame vám newslettery iba na základe vášho

povolenia, doba platnosti 20 rokov od súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať

použitím odhlasovacieho odkazu v každom odoslanom e-maile.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem  zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí môžu chrániť dáta ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to  poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb )

Facebook

Google

 

Je možné, že v budúcnosti využijeme ďalšie aplikácie alebo spracovateľov,pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem však, že akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonané na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak máte záujem o niektoré z týchto práv, využite prosím  e-mail: info@rcsm.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú už spĺňané s touto informačnou stránkou s pravidlami spracovávania osobných údajov.

Na základe práva na prístup ma môžete vyzvať kedykoľvek a ja v lehote 10 dní doložím aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení  alebo zistí  že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak si myslíte, že spracujeme vaše neprípustné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste podali námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania.

Právo na prenosnosť Ak si želáte svoju osobnú informáciu prijať a odovzdať inému, budeme postupovať rovnako ako pri využívaní práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 14dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na vás zabudnúť, ale ak vy chcete, máte právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje  zo svojho systému a zo systémov jednotlivých spracovateľov a údajov. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní. V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím uchovávať vaše fakturačné údaje po dobu lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažem osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

 

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť so svojou žiadosťou vždy na Úradu pre ochranu osobných údajov. Budem moc rád  ak najprv o tomto podozrení informujete mňa, aby som mohol niečo urobiť a prípadné chyby napraviť

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Kedykoľvek môžete zrušiť odber  e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 

Cookies

 
AKO A PREČO TENTO WEB POUŽÍVA COOKIES
 

Technológiu cookies používajú takmer všetky webové stránky. V zmysle právnych predpisov EÚ sú webové stránky používajúce cookies povinné informovať návštevníkov o účele a spôsobe použitia cookies a získať súhlas používateľov týchto webových stránok s ukladaním cookies do pamäte ich koncového zariadenia (napr. na pevný disk počítača). Podľa zákona SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (§ 55 odsek 5.) je možné za súhlas používateľa s ukladaním cookies považovať aj príslušné nastavenie webového prehliadača, umožňujúce ich ukladanie do pamäte koncového zariadenia.

 
Čo sú to cookies?
 
Cookies sú malé, neškodné textové súbory ukladané webovou stránkou do vášho počítača alebo iného zariadenia na prehliadanie internetu.
 
Aké cookies používa tento web?
 
  • Cookies služby Google Analytics = zhromažďujú anonymné štatistické údaje o tom, ako návštevníci www.forexrebel.net používajú tieto stránky. Tieto údaje slúžia k analýze počtu návštevníkov stránok, ktoré podstránky webu www.forexrebel.net navštívili, aké používajú zariadenie, typ prehliadača, IP adresu v anonymizovanej podobe a pod. Tento web požíva cookies aj na reklamné účely (Google AdWords) a remarketing = pomáhajú vyhodnocovať a zobrazovať relevantnú reklamu návštevníkom www.forexrebel.net po ich odchode z týchto stránok. Takéto reklamy sa môžu zobrazovať napríklad vo výsledkoch vyhľadávania v Google a/alebo na rôznych webových stránkach používajúcich reklamný program AdSense. Prečítajte si viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa v inzercii súbory cookies a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.
 
Ako zablokovať alebo odstrániť cookies?
 

Cookies služby Google Analytics môžete odmietnuť nainštalovaním a spustením pluginu Google Analytics Opt-on Browser Add-on, navrhnutého pre internetové prehliadače Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox a Safari. Ak máte svoj Google účet, môžete odmietnuť sledovanie prostredníctvom Google Analytics vrátane remarketingu na stránke Nastavenie reklám Google (Ads Settings) dolu, v položke Opt-Out Settings.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť tzv. režim inkognito (pri ktorom sa neukladajú žiadne cookies) alebo zakázať javascript. Ukladanie cookies (a histórie prehliadania) si môžete vo vašom prehliadači zakázať, alebo pravidelne vymazávať priamo z nastavení prehliadača, prípadne pomocou bezplatného softvéru ako je napríklad CCleaner. Tzv. FLASH cookies (ktoré www.forexrebel.net nepoužíva) si môžete zobraziť a vymazať na špeciálnej stránke spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Viac informácií o správe cookies pre konkrétne prehliadače:

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 01.10.2018